top of page
Stationary photo

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в    закладі освіти

 

1. Організувати роботу педагогічного колективу на виконання урядових, нормативно-правових документів щодо профілактики негативних проявів в учнівському середовищі.

Максименко Н.В.

 постійно

2. Проводити профілактично-просвітницькі заходи з профілактики булінгу, жорстокої та протиправної поведінки, конфліктів в учнівських та педагогічних колективах, суїцидальних нахилів з метою створення безпечного емоційно-психологічного середовища в закладі освіти (згідно з Планом роботи ліцею).

Педагогічний колектив 

Протягом навчального року

3. Забезпечити створення безпечного освітнього середовища, зокрема провести заходи з адаптації будівель та приміщень для забезпечення можливості ними користуватись усім учасникам освітнього процесу без дискримінації через фізичні можливості.

Максименко Н.В., Матвієнко В.І.

вересень 2022 р.

4. Організувати чергування вчителів на перервах з метою спостереження за поведінкою учнів.

Максименко Н.В.

вересень 2022 р.

5. Посилити увагу до статевого виховання учнів, підготовки підлітків і молоді до створення в майбутньому власної сім’ї, виховання відповідального батьківства і безпечного материнства.

Максименко Н.В., Охріменко А.В.

 Протягом навчального року

6. На виховних годинах та позакласних заходах використовувати інтерактивні педагогічні технології, зокрема ділові та рольові ігри, моделювання життєвих ситуацій, суспільних процесів та процедур, дискусії, роботу в малих групах.

Педагогічний колектив

Протягом навчального року

7.Проводити тижні правових знань, до участі в яких залучати працівників правоохоронних органів.

Максименко Н.В., Ігнатенко І.К.

Згідно Плану роботи ліцею

8. Впроваджувати профілактичну програму «Вибір 5» та «Вибір 8» з метою попередження та недопущення проявів булінгу (цькування) серед дітей і підлітків.

Охріменко А.В.

 Постійно

9. Розмістити на інформаційному стенді та на офіційному веб-сайті ліцею інформацію про організацію антибулінгової політики в закладі освіти, контактну інформацію організацій та установ, служб підтримки постраждалих осіб, до яких слід звернутися y випадку булінгу.

Максименко Н.В. 

вересень 2022 р.

10. Організувати соціально-педагогічну, психологічну допомогу здобувачам освіти і сім'ям, які потребують особливої уваги та проживають у складних життєвих обставинах.

Охріменко А.В.

 Постійно

11. Забезпечити обстеження, класними керівниками, психологічною службою умов проживання дітей, які потребують підвищеної педагогічної уваги, виявлення деструктивних сімей, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Максименко Н.В., Охріменко А.В.

Класні керівники

Протягом навчального року

12. Залучити до участі в роботі гуртків та спортивних секцій учнів, які схильні до правопорушень, виховуються у неблагополучних та проблемних сім’ях.

Максименко Н.В., Охріменко А.В.

Протягом навчального року

13. Розглядати заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видавати рішення про проведення розслідування; скликати засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживати відповідних заходів реагування.

Максименко Н.В.

 постійно

14. Надавати консультативну допомогу батькам, здійснювати психологічний супровід здобувачів освіти, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування).

Охріменко А.В.

Протягом навчального року

bottom of page